Bùi Dương Lịch.

  

1. Vị trí con đường:

Thuộc khu quy hoạch Bãi Dâu (phường Phú Hậu)

Điểm đầu: đường Ngô Kha

Điểm cuối: Khu dân cư cuối tổ 6

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Bùi Dương Lịch (1757 - 1828): Tự là Tồn Thành, hiệu Thạch Phủ và Tồn Trai, người xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, con ông Bùi Quốc Toại. Xuất thân trong một gia đình Nho học và khoa bảng, sau khi đỗ Hương cống (1774), ông được bổ làm huấn đạo, nhưng ông từ chối. Năm 1787 ông đỗ Hoàng giáp nhưng không ra làm quan. Khi quân Tây Sơn khởi nghĩa và làm chủ đất nước, ông được vua Quang Trung thu dụng, cho làm việc ở Sùng chính viện và cộng sự với Nguyễn Thiếp. Bùi Dương Lịch là một học giả có những ý kiến độc đáo, từng soạn sách Bùi gia huấn hải nhằm thay thế những sách vỡ lòng của Trung Quốc, chú ý đến những tri thức về đất nước và con người Việt Nam. Ông là tác giả các sách Lê Quý dật sử, Nghệ An chí, Bùi Tồn Trai liêu văn...


 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh