An Ninh

  

+ Điểm đầu: Đường Nguyễn Hoàng

+ Điểm cuối: Kiệt 32 đường Nguyễn Phúc Chu

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Làng An Ninh nguyên là một xã cổ hình thành trước khi xuất hiện sách Ô Châu cận lục (1555), đến thế kỷ XVIII mới tách làm hai thành An Ninh Thượng và An Ninh Hạ. Trong sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có ghi An Ninh hạ và An Ninh thượng thuộc tổng An Ninh huyện Hương Trà. Từ đó hai làng sinh hoạt riêng, mặc dù cư dân không phân biệt. Làng An Ninh nằm trải dài theo hai bờ nam bắc sông Bạch Yến, chạy dài từ giáp giới làng An Hòa đến gần núi giáp các làng Trúc Lâm, Long Hồ. 

Thời nhà Mạc làng An Ninh có họ Phạm nhiều người đỗ đạt, đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX thì có họ Bùi như Bùi Hữu Khánh (đỗ Cử nhân), Bùi Hữu Thứ (đỗ Phó bảng), Bùi Hữu Hưu (đỗ Tiến sĩ)…

Đình làng hiện tọa lạc bên bờ sông Bạch Yến, không rõ xây dựng từ năm nào nhưng có những lần trùng tu vào năm 1920, 1960. Ngôi đình được kết cấu theo lối ba gian hai chái, kèo cột gỗ. Các tư liệu của đình hiện còn lưu giữ 29 đạo sắc phong của các vua Triều Nguyễn được bảo quản tốt.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh