An Cư Đông

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA

Điểm cuối: Thôn An Cư Đông 2                                                                                                                                 

2. Địa danh gắn liền với con đường:  Tên của làng An Cư Đông đã có từ lâu đời.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh