A Vầu

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan Chi cục Thuế

Điểm cuối: Đấu nối tại khu vực nhà Lưu niệm Bác Hồ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1930; Quê quán ở Hồng Kim, A Lưới; Dân tộc PaKô. Đã hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc ngày 10/10/1960. Được Nhà nước truy  tặng AHLLVTND ngày 20/12/1994.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh