A Sáp

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Công an huyện

Điểm cuối: Đấu nối với đường nội thị tại khu vực Quán cà fé Đan (tổ 5-cụm 4)

2. Địa danh gắn liền với con đường: Tên một dòng sông chảy qua địa phận của Huyện A Lưới và hạ nguồn về đất bạn Lào.  Được Nhà nước phê duyệt xây dựng Thủy điện ( Thủy điện A Sáp).

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh