A Đon

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Nội thị tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 6

Điểm cuối: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Tô Hồng Quân (Công ty Xuân Hồng)

2. Địa danh gắn liền với con đường: Địa đạo A Đon được đào vào năm 1968, là nơi cất dấu các phương tiện thông tin liên lạc, Đài Phát Thanh Trị Thiên Huế (Trụ sở Đài Phát thanh giải phóng) phục vụ trong chiến dịch Xuân 68. Đuợc Ủy ban Nhân dân tỉnh TT Huế xếp hạng Di tích lịch sử cấp Tỉnh năm 2005.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh