25 tháng 3

  

- Đường hiện tại: Đường tránh lũ Sịa

+ Điểm đầu: Hạt Kiểm Lâm

+ Điểm cuối: Giáp Quảng Vinh

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị: quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975, cùng với cả tỉnh, trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 1975, quân và dân Quảng Điền đã cùng với bộ đội chủ lực tổ chức các đợt tấn công, nổi dậy đánh địch, làm chủ tình hình. Qua thời gian đấu tranh, đến ngày 25 tháng 3 năm 1975 toàn huyện Quảng Điền đã hoàn toàn giải phòng.          

Ngày 25 tháng 3 là ngày giải phóng quê hương Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh