19 tháng 5

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA

Điểm cuối: Đường 8/3

2. Địa danh lịch sử gắn liền với con đường: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh