Thông cáo báo chí Hội thảo khoa học “Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO và khả năng chuyển hóa các nguồn tài nguyên văn hóa ở Huế”

  
Cập nhật:22/09/2023 3:41:10 CH

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại Khách sạn White Lotus, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO và khả năng chuyển hóa các nguồn tài nguyên văn hóa ở Huế”.

Hội thảo được tổ chức mang tính bao trùm, với sự tham gia của đại biểu trong nước nhằm đóng góp ý kiến thiết thực cho việc xây dựng hồ sơ của Thành phố Huế tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thủ công và nghệ thuật dân gian/Ẩm thực.

Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) được khởi xướng vào năm 2004 với mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành phố lấy sáng tạo là yếu tố chiến lược để phát triển đô thị bền vững. Tập trung vào nhiều lĩnh vực sáng tạo đa dạng, các thành phố thuộc UCCN cùng cam kết đóng góp vào tầm nhìn chung của mạng lưới thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, phát triển quan hệ đối tác, tôn trọng sự đa dạng và đảm bảo sự tích hợp của văn hóa, sáng tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội. Với tôn chỉ và tầm nhìn này, UCCN đã đón nhận sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng quốc tế. Tính đến năm 2023, 301 thành phố đã gia nhập mạng lưới này, trong đó có 61 thành phố đăng ký với lĩnh vực âm nhạc.

Trên tinh thần tôn trọng nguyên tắc và giá trị cốt lõi của UCCN, các hoạt động gắn với thành phố sáng tạo đòi hỏi sự tham gia tích cực, chủ động và sự đóng góp của nhiều chủ thể, bao gồm các nhà quản lý, nghệ sỹ và người thực hành văn hóa và sáng tạo, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và công chúng.., việc tổ chức Hội thảo tham vấn góp phần thúc đẩy sự tham gia, chia sẻ thông tin và đóng góp ý kiến của các bên liên quan vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hồ sơ quan trọng này.

Hội thảo là dịp để các nhà tư vấn chuyên môn, nhà quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hành sáng tạo trình bày những khía cạnh khác nhau về mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hồ sơ ứng cử cũng như duy trì và phát huy yếu tố sáng tạo của thành phố sau khi tham gia mạng lưới; đánh giá những cơ hội, tiềm năng, thách thức; đề xuất mô hình thành phố sáng tạo đối với Huế cũng như các giải pháp hữu hiệu để xây dựng mạng lưới thành phố sáng tạo của Việt Nam nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo của UNESCO, với những trường hợp điển hình như Thành phố Hà Nội, Huế, Hội An...

Hội thảo tập trung thảo luận về những nội dung chính sau đây:

- Kinh nghiệm của các thành phố tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO tại Việt Nam và trên thế giới. Những chuyển biến, thành quả đạt được sau khi các thành phố tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo.

- Tiêu chí ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO - tham chiếu với điều kiện của Việt Nam: cơ hội, tiềm năng, thách thức và giải pháp. Cơ hội và lựa chọn cho Huế, điều kiện để TP Huế đáp ứng các tiêu chí này.

- Thực trạng và xu hướng phát triển công nghiệp sáng tạo ở các thành phố của Việt Nam, đặc biệt tham chiếu cho trường hợp Thành phố Huế theo định hướng đô thị sinh thái và di sản.

- Các mô hình và xu hướng phát triển các không gian văn hóa - sáng tạo, trung tâm sáng tạo tại các thành phố của Việt Nam

- Các ý tưởng và dự án cụ thể để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo của Huế. Các cơ hội hợp tác giữa Huế và các thành phố khác trong mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, cũng như giá trị của việc tham gia mạng lưới này đối với Huế. Thảo luận về các chính sách và giải pháp cần thiết để hỗ trợ sự phát triển các ngành kinh tế sáng tạo của thành phố Huế.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]