Thành lập Ban tổ chức Hội chợ thương mại Festival Huế

  

Ngày 06/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND thành lập Ban tổ chức Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2022 (Ban Tổ chức).

Theo đó, Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là Trưởng ban chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban: Ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thươnglãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Các thành viên gồm có: Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Ông Nguyễn Long An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Nguyễn Như Nhân, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Ông Nguyễn Lê Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công ThươngÔng Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Dương Quốc Lập, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Lê Phi Hải, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Trung tâm Festival Huế; Ông Nguyễn Thanh Trị, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thành phố Huế, Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội chợ theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra và theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch, phương án tổ chức được phê duyệt. Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc tổ chức Hội chợ đúng tiến độ, đạt hiệu quả, đúng nội dung, mục đích. Tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành với đơn vị tổ chức sự kiện trong việc xúc tiến, vận động các đơn vị liên quan tham gia, bảo trợ và kêu gọi sự hưởng ứng của cộng đồng vào các hoạt động của hội chợ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]