Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế - Môi trường của Ban Tổ chức Festival Huế 2022

  
Ngày 30/5/2022, Ban Tổ chức Festival Huế 2022 ban hành Quyết định số 68/QĐ-BTC về việc thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế - Môi trường của Ban Tổ chức Festival Huế 2022

Theo đó, Thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế - Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2022 gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Ban Tổ chức Festival Huế 2022.

2. Phó trưởng Tiểu ban:

a) Ông Hồ Đăng Long - Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế;

b) Ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế;

c) Ông Hồ Đắc Quốc - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Các thành viên:

a) Ông Tôn Thất Nguyên Đạt - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Thừa Thiên Huế;

b) Ông Đặng Ngọc Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế;

c) Ông Lê Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

d) Ông Hoàng Trọng Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế;

e) Bà Hoàng Thị Phương Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

f) Ông Lê Vĩnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế;

g) Ông Nguyễn Hoàng Phước - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường;

h) Ông Nguyễn Thành Nam - Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế - Môi trường có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2022 xây dựng phương án an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… tại Festival Huế 2022.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế - Môi trường của Ban Tổ chức Festival Huế 2022 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]