Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Ẩm thực Đường phố - 2022 trong khuôn khổ Festival Huế 2022

  
Ngày 01/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Ẩm thực Đường phố - 2022 trong khuôn khổ Festival Huế 2022 (gọi tắt là Ban Tổ chức).

Theo đó, Trưởng ban gồm ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế và ông Hoàng Phước Nhật, Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Phó Trưởng ban gồm ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; và ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Chủ tịch HHDL Thừa Thiên Huế;

Các thành viên gồm: ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Vũ Hoài Phương, Phó Chủ tịch HHDL Thừa Thiên Huế, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế; ông Hoàng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Học Viện Âm nhạc Huế; ông Đặng Đình Hải, Trưởng phòng Nghệ thuật, Trung tâm Festival Huế; ông Đồng Hữu Uy, Phó phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể Thao;

Ban Tổ chức có trách nhiệm triển khai tổ chức “Lễ hội Ẩm thực Đường phố - 2022” theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Ẩm thực Đường phố - 2022 trong khuôn khổ Festival Huế 2022 ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]