Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” hưởng ứng Festival Huế năm 2022

  

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” hưởng ứng Festival Huế năm 2022 (gọi tắt là Ban Tổ chức), gồm các ông, bà có tên sau:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Phúc – Giám đốc Sở Du lịch.

Phó Trưởng ban gồm: Ông Hoàng Phước Nhật – Phó Giám đốc Sở Du lịch. Ông Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông Hexa Media, Hà Nội.

Các thành viên gồm ông Nguyễn Huy Thái – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn – Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh; và đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính; Sở Văn hóa và Thể thao; Thông tin và Truyền thông; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Công ty Điện lực Huế; Trung tâm Festival.

Ban Tổ chức có trách nhiệm triển khai tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” hưởng ứng Festival Huế năm 2022 theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” hưởng ứng Festival Huế năm 2022 ()
 Bản in]