Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng ban Ban Tổ chức Festival Huế 2022

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Huế 2022 (Ban Tổ chức).

Theo đó, Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là Trưởng ban. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Festival Huế. Các Phó Trưởng ban: Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Các thành viên gồm có: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Trung tâm Festival Huế là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]