Hội thảo Khoa học Điều dưỡng lần thứ VIII, khu vực miền Trung mở rộng năm 2022

  
Hội thảo dự kiến đón nhận gần 400 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, giải viên của các cơ sở đào tạo Y trong nước và quốc tế đăng ký tham dự
Hội thảo dự kiến đón nhận gần 400 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, giải viên của các cơ sở đào tạo Y trong nước và quốc tế đăng ký tham dự
Chào mừng Festival huế sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến 30/6 năm 2022, nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động chăm sóc người bệnh vào tạo cơ hội để các điều dưỡng trong nước, quốc tế trình bày, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện chăm sóc, quản lý và an toàn người bệnh, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam và Chi hội Điều dưỡng Ngoại khoa Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Điều dưỡng lần thứ VIII, khu vực miền Trung mở rộng năm 2022 vào ngày 23-24/6/2022.

Hội thảo dự kiến đón nhận gần 400 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành, các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, giải viên của các cơ sở đào tạo Y trong nước và quốc tế đăng ký tham dự.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]