Chương trình “Hoàng cung giao hòa”

  
Chương trình “Hoàng cung giao hòa” diễn ra lúc 20h00 ngày 29/6/2022 tại Đại Nội, là chương trình nghệ thuật thể hiện âm sắc cung đình và những ca khúc về Huế xưa được kết cấu bằng nghệ thuật sắp đặt cảnh trí và ánh sáng tại không gian từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa.
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]