Add Content...

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi họp báo
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI Lê Trường Lưu phát biểu tại buổi họp báo
Chiều ngày 23/10, sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc, thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo để thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Chí Quang TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi họp báo.

Mở đầu phiên họp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chí Quang đã thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí kết quả Đại hội. Theo đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh;

Đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm: 7,5 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 3.500 -  4.000 USD; Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: dịch vụ chiếm 53 - 54%; công nghiệp và xây dựng 31 - 32%; nông nghiệp 7 - 9% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6 - 7%; Vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 12%/năm; Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12 - 13%/năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025; Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10 - 12%/năm; Tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025: 70 - 75%; Có 13 - 14 bác sĩ/vạn dân và 58 - 60 giường bệnh/vạn dân; Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2025: còn 2 - 2,2%; Tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025: 87% (trong đó, 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); Tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch đến năm 2025: 100%; Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2025: 100%; Tỉ lệ che phủ rừng đạt 56 - 57%; Phấn đấu 70 - 80% trưởng các tổ dân phố, thôn là đảng viên; Bình quân hàng năm kết nạp từ 1.700 - 2.000 đảng viên.

Thực hiện 06 chương trình trọng điểm, gồm: (1) Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế); (2) Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; (3) Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; (4) Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; (5) Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; (6) Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và thông qua 13 nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đại hội đã lựa chọn các đại biểu ưu tú, đảm bảo tiêu chuẩn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI gồm 50 đồng chí. Tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất vào tối ngày 22/10/2020 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

+ Đồng chí Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI.

+ Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khóa XV và đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khóa XV tiếp tục được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI.

+ Ban Chấp hành tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XVI gồm 10 đồng chí và tín nhiệm bầu đồng chí Phạm Thị Minh Huệ - UVTV Tỉnh ủy,  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XV giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XVI.

Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi họp báo, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI Lê Trường Lưu đã trả lời, giải đáp thấu đáo những câu hỏi của các phóng viên liên quan đến công tác triển khai chương trình hành động, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết được thông qua tại Đại hội cũng như Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương... 

Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI Lê Trường Lưu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí đã quan tâm, thông tin tuyên truyền sinh động, trung thực, khách quan các sự kiện quan trọng của tỉnh. Thông qua các cơ quan báo chí, tinh thần và kết quả Đại hội đã được thông tin đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI Lê Trường Lưu mong muốn trong nhiệm kỳ mới, các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, đặc biệt là trong nhiệm vụ xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]