Add Content...

Đồng chí Lê Trường Lưu, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI

  
Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI
Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI
Sáng 23/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước sang ngày làm việc thứ 3, cũng là phiên họp cuối của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; 2 đồng chí Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI với số phiếu tuyệt đối.

Phiên họp cũng đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ tái đắc cử Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm18 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết).


Ra mắt Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí


DANH SÁCH

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Theo thứ tự A,B,C…)

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1.

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2.

Ngô Nam Cường

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

3.

Phan Thiên Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4.

Nguyễn Quốc Đoàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy

5.

Phạm Thị Minh Huệ

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

6.

Hoàng Khánh Hùng

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

7.

Lê Trường Lưu

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

8.

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

9.

Nguyễn Chí Tài

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

10.

Phan Ngọc Thọ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

11.

Nguyễn Nam Tiến

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh

12.

Phan Xuân Toàn

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

13.

Đặng Ngọc Trân

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

14.

Nguyễn Quang Tuấn

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

15.

Nguyễn Thanh Tuấn

Giám đốc Công an tỉnh


 

 

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]