Add Content...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

  
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 15; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm 50 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để đảm nhận trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó; đồng thời, đã bầu 18 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (17 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết).

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Phan Ngọc Thọ và đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI với số phiếu tuyệt đối. Phiên họp cũng đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ tái đắc cử Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã tiến hành thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều nội dung quan trọng. Tập trung vào các nhóm giải pháp gồm: nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng đô thị di sản và phát triển kinh tế; nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; nhóm giải pháp về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; ứng dụng, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, tạo động lực mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh; Bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa và con người Huế.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Thừa Thiên Huế phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt, nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nêu quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành khóa mới không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh, chỉ đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.


Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh quân khu 4 đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện và động viên, giúp đỡ Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên Huế vững bước trong quá trình phát triển.

Chân thành cảm ơn sự chia sẻ, giúp đỡ đầy tình nghĩa của các tỉnh, thành, đồng bào trong cả nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bà con đồng hương, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế luôn quan tâm, đồng hành, động viên Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên Huế vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại hội ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng sự cống hiến đầy trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV không tiếp tục tái cử nhiệm kỳ này.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tạo nên sức mạnh mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đồng chí không tiếp tục tái cử nhiệm kỳ này

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội; khẩn trương triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, khơi đậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân.  Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, văn nghệ sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đồng chí, đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, biến đau thương thành hành động cách mạng, chung tay khắc phục hậu quả bão, lụt, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát do thiên tai gây ra.

 Bản in]