Add Content...

Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV

  
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Sáng 24/6, Đảng bộ thị xã Hương Trà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn thực hiện đại hội điểm, rút kinh nghiệm đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Đến dự đại hội có các ông: Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ; 234 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4.000 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Nhiệm kỳ qua, Hương Trà đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được quan tâm và đạt kết quả khả quan khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm qua đạt 7.250 tỷ đồng, tăng 1.980 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Lĩnh vực quốc phòng- an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chăm lo hiệu quả, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Những kết quả đạt được tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng đến năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thị xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá, mang tính chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư phát triển mạnh dịch vụ- du lịch; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất nông sản có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh, Hương Trà cần thực hiện công tác xây dựng và quản lý đô thị hiệu quả, ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến giao thông đối ngoại cũng như quan tâm đầu tư, chỉnh trang vùng đô thị trung tâm. Đặc biệt, cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Với phương châm “Đoàn kết- kỷ cương- đổi mới- phát triển”, Đại hội đã bầu 39 đồng chí đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân vào BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]