Add Content...

Đại hội Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

  
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Vui - Bí thư Huyện ủy Phong Điền nhiệm kỳ 2020-2025
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Vui - Bí thư Huyện ủy Phong Điền nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 23/7, Đảng bộ huyện Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 254 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.590 đảng viên thuộc 47 Đảng bộ, chi bộ cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Phong Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đã đề ra. Trong đó giá trị sản xuất tăng bình quân 15,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 13.800 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,84%; đến cuối năm 2020 có 11/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; cơ cấu lao động dần phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Phong Điền tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh. Phấn đấu giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 15-17%; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12-13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75-80 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2023, 50% phường đạt văn minh đô thị... xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025.Toàn cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phong Điền đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, Đảng bộ huyện Phong Điền phải phát huy tinh thần đổi mới tư duy, huy động mọi nguồn lực để sớm đưa Phong Điền trở thành thị xã, chung sức với tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Huyện cần tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá trong quá trình phát triển kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ công nghiệp, công nhân. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ; nhân rộng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt, đóng vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị..., góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo - Phát triển” và thống nhất cao trong Đảng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nhân sự, đại hội đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Ông Võ Văn Vui - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phong Điền khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu BCH Đảng bộ huyện Phong Điền khóa XIV, gồm 39 đồng chí và bầu 19 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phong Điền đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, Đảng bộ huyện Phong Điền phải phát huy tinh thần đổi mới tư duy, huy động mọi nguồn lực để sớm đưa Phong Điền trở thành thị xã, chung sức với tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Huyện cần tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá trong quá trình phát triển kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ công nghiệp, công nhân. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ; nhân rộng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt, đóng vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị..., góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo - Phát triển” và thống nhất cao trong Đảng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nhân sự, đại hội đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Ông Võ Văn Vui - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phong Điền khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu BCH Đảng bộ huyện Phong Điền khóa XIV, gồm 39 đồng chí và bầu 19 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]