Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

  

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3113/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế thay ông Phan Thiên Định, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chuyển công tác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tại File đính kèm./.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]