Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

  
Ngày 16/5/2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-BCĐ về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Xin xem file đính kèm phía dưới:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 (Xem file đính kèm)
2 Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. (Xem file đính kèm)
w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối