Kế hoạch số 159/KH-UBND về “Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024”.

  

Xin xem chi tiết ở file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 (Xem File đính kèm)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối