Triển khai cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Triển khai cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]