Thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 đối với các khu vực trên địa bàn xã Lâm Đớt, huyện A Lưới (Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 24/12/2021)

  
Cập nhật:24/12/2021 2:55:33 CH

Ngày 24/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND về việc thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP đối với các khu vực trên địa bàn xã Lâm Đớt, huyện A Lưới.

Theo đó, phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các khu vực trên địa bàn xã Lâm Đớt, huyện A Lưới kể từ 06 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

1. Tại Thôn Ba Lạch:

- Tại cụm 5 và cụm 6, bắt đầu từ nhà bà Kăn Dương đến nhà ông Quỳnh Hà (gồm 41 hộ, 155 khẩu).

- Tại cụm 3, bắt đầu từ nhà ông Trần Đình Vía đến nhà ông Lê Văn Huy  (gồm 03 hộ, 13 khẩu).

2. Tại Thôn Chi Lanh - ARoh:

- Tại cụm Chi Lanh, bắt đầu từ nhà ông Viên Xuân Hảo đến nhà ông Lê Hồng Minh (gồm 04 hộ, 19 khẩu).

- Tại cụm Chi Lanh, bắt đầu từ nhà ông Hồ Văn Đoàn đến nhà ông Bùi Văn Định (gồm 03 hộ, 11 khẩu).

- Tại cụm ARoh, bắt đầu từ nhà ông Lê Ly Vích đến nhà ông Viên Văn Miêh (gồm có 05 hộ, 19 khẩu).

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3402/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối