Thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 đối với các khu vực trên địa bàn huyện A Lưới (Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 18/12/2021)

  
Cập nhật:20/12/2021 11:05:11 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3331/QĐ-UBND về việc thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP đối với các khu vực trên địa bàn huyện A Lưới

Theo đó, kể từ 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các khu vực trên địa bàn huyện A Lưới, cụ thể như sau:

1. Thị trấn A Lưới:

- Tổ dân cư số 7, bắt đầu từ nhà ông Nguyễn Văn Thành đến nhà ông Lê Xơi (gồm 15 hộ, 51 nhân khẩu), Tổ dân phố 6.

- Tổ dân cư số 11, bắt đầu từ nhà bà Lê Thị Mai đến nhà ông Đặng Công Kỷ (gồm 19 hộ, 131 nhân khẩu), Tổ dân phố 6.

- Cụm dân cư bắt đầu từ nhà ông Phan Văn Tân đến nhà ông Lê Thanh Sơn (gồm 17 hộ, 81 nhân khẩu), Tổ dân phố 7.

2. Xã A Ngo:

- Cụm 1, Cụm 2, Cụm 3 và một phần Cụm 4 tại thôn Diên Mai (gồm 122 hộ, 527 nhân khẩu).

- Cụm 1, Cụm 2 tại thôn Tà Roi, (gồm 146 hộ, 594 nhân khẩu).

3. Xã Hồng Hạ: toàn bộ thôn Cân Tôm (gồm 107 hộ, 412 nhân khẩu).

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3331/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối