Dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực trên địa bàn phường Thuận Lộc, thành phố Huế (Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/12/2021)

  
Cập nhật:22/12/2021 10:08:09 SA

Ngày 22/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3352/QĐ-UBND về việc dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực trên địa bàn phường Thuận Lộc, thành phố Huế.

Dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các khu vực trên địa bàn phường Thuận Lộc, thành phố Huế kể từ 06 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021, cụ thể như sau:

 - Kiệt 1 và Kiệt 33 đường Đào Duy Anh thuộc Tổ dân phố 10, phường
Thuận Lộc (điểm đầu từ nhà số 6/2 Kiệt 1 và nhà số 8 Kiệt 1 đến hết Kiệt 33; điểm cuối tại nhà số 41 Kiệt 33 và nhà số 7 Kiệt 69) gồm 205 hộ, 1025 nhân khẩu.

- Toàn bộ Tổ dân phố 14, phường Thuận Lộc (từ ngã tư Tản Đà - Tăng Bạt Hổ chạy dọc đến ngã ba Tăng Bạt Hổ - Hoàng Xuân Hãn) gồm 510 hộ, 1750 nhân khẩu.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3352/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối