Dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực trên địa bàn phường An Cựu, thành phố Huế (Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 13/12/2021)

  
Cập nhật:14/12/2021 8:07:07 SA
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực trên địa bàn phường An Cựu, thành phố Huế

Cụ thể, dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với cụm dân cư ở Kiệt 16 đường Duy Tân (từ nhà số 01 đến nhà số 45) và Kiệt 44 đường Duy Tân (nhánh rẽ của Kiệt 16) phường An Cựu, thành phố Huế (gồm 170 hộ, 790 khẩu).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Huế chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện dỡ bỏ biện pháp phong tỏa và điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch theo các cấp độ đối với các khu vực trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh. Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, giám sát các phương án phòng, chống dịch bệnh đảm bảo đúng quy định.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3270/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối