Dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 đối với các khu vực trên địa bàn huyện A Lưới (Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 26/12/2021)

  
Cập nhật:27/12/2021 10:30:58 SA
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 26/12/2021 phê duyệt dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP đối với các khu vực trên địa bàn huyện A Lưới.

Theo đó, dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các khu vực trên địa bàn huyện A Lưới kể từ 18 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thị trấn A Lưới:

- Tổ dân cư số 7, bắt đầu từ nhà ông Nguyễn Văn Thành đến nhà ông Lê Xơi (gồm 15 hộ, 51 nhân khẩu), Tổ dân phố 6.

- Tổ dân cư số 11, bắt đầu từ nhà bà Lê Thị Mai đến nhà ông Đặng Công Kỷ (gồm 19 hộ, 131 nhân khẩu), Tổ dân phố 6.

- Cụm dân cư bắt đầu từ nhà ông Phan Văn Tân đến nhà ông Lê Thanh Sơn (gồm 17 hộ, 81 nhân khẩu), Tổ dân phố 7.

2. Xã Quảng Nhâm

- Toàn bộ Thôn KLeng A Bung gồm 166 hộ, 607 nhân khẩu.

- Toàn bộ Thôn Âr Bả Nhâm gồm 158 hộ, 649 nhân khẩu.

- Toàn bộ Thôn A Hươr Pa E gồm 120 hộ, 469 nhân khẩu.

- Toàn bộ Thôn Âr Kêu Nhâm gồm 171 hộ, 688 nhân khẩu.


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3412/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối