Chính quyền và Người dân

Xây dựng đô thị cho thành phố trực thuộc Trung ương

  
Thưa Quý vị và các bạn, trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì việc xây dựng diện mạo đô thị Huế văn minh, thân thiện, hiện đại là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh đang tập trung hướng đến. Nhiều vấn đề về môi trường, chỉnh trang đô thị, áp lực giao thông và quy hoạch mạng lưới giao thông rất cần các giải pháp căn cơ, phù hợp. Xung quanh vấn đề này, Chuyên mục chính quyền và người dân kỳ này, Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]