Chính quyền và Người dân

Triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2022 - 2023

  
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đã thực hiện ở lớp 6 năm học 2021-2022 và tiếp tục thực hiện ở lớp 6,7,10 năm 2022-2023. Để giúp quý vị và các bạn, đặc biệt là đối với học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về những điểm mới, điểm khác biệt cũng như công tác triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, Chuyên mục chính quyền và người dân kỳ này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ GD Trung học Bộ GD-ĐT và- TS. Nguyễn Tân -Giám đốc Sở GD&ĐT để làm rõ những vấn đề nêu trên.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]