Chính quyền và Người dân

Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  
Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những động lực then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế, là “chìa khóa” để chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế, triển khai nhiều nhiệm vụ với những bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Liên quan đến vấn đề này, Chuyên mục chính quyền và người dân của Cổng Thông tin Điện tử có cuộc trao đổi với Ông Hồ Thắng - Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về chính sách hỗ trợ, kế hoạch, định hướng của tỉnh đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]