Chính quyền và Người dân

Thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

  
Từ ngày 22/4/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Đây là giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân. Liên quan đến nội dung này, Chuyên mục Chính quyền và người dân của Cổng thông tin điện tử có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc sở Tư Pháp để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]