Chính quyền và Người dân

Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

  
Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của khu vực và cả nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương. Việc xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện dân chủ, công khai và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đang tổ chức việc Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri, đồng thời tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Liên quan đến những nội dung trên, Chuyên mục Chính quyền và người dân của Cổng thông tin điện tử kỳ này có cuộc trao đổi với Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn các nội dung liên quan đến Đề án cũng như lộ trình để Đề án được thông qua.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]