Chính quyền và Người dân

Chủ động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

  
Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương thường xuyên gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lụt bão, vì vậy, công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện. Năm 2023, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, để giúp quý vị và các bạn nắm rõ hơn dự báo về tình hình thiên tai mùa mưa bão năm nay cũng như các giải pháp được tỉnh triển khai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản cho người dân, Chuyên mục chính quyền và người dân kỳ này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với Ông Đặng Văn Hòa - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]