Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế (Xem file đính kèm)
 Bản in]