Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu cử số 14 - Huyện A Lưới

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu cử số 14 - Huyện A Lưới ()
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối