Phú Vang: Tổng kết công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

  
Khen thưởng tại Hội nghị
Khen thưởng tại Hội nghị
Sáng 10/6, Ủy ban bầu cử huyện Phú Vang đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông La Phúc Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện chủ trì hội nghị.

Để thực hiện tốt công tác bầu cử trên địa bàn, huyện Phú Vang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng các chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.  Huyện đã xác định đây là nhiệm vụ  trọng tâm của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cùng với triển khai các mặt công tác liên quan, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị huyện và cấp xã tập trung làm tốt công tác thông tin  tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cấp ủy, chính quyền địa phương và Ủy ban bầu cử huyện luôn sâu sát trong mọi công tác chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trước, trong và sau bầu cử, triển khai các nhiệm vụ theo luật định và đảm bảo yêu cầu về tiến độ. Đồng thời, tập trung nhân lực và đảm bảo tốt về cơ sở vật chất phục vụ, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. 

Với tỷ lệ 99,99% cử tri đi bầu, huyện Phú Vang đã bầu đủ 02 đại biểu trong danh sách 04 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 07 đại biểu trong danh sách 12 ứng cử viên HĐND tỉnh, 35 đại biểu trong số 59 ứng cử viên HĐND huyện và 495 đại biểu trong số 839 ứng cử viên HĐND các xã, thị trấn (thiếu 04 đại biểu).

Phát biểu tại hội nghị, ông La Phúc Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng có khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Sau gần 6 tháng chuẩn bị khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Bí thư Huyện ủy ông La Phúc Thành đề nghị cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện cùng vào cuộc chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đã trao giấy khen cho 26 tập thể và 56 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]