Nam Đông: Tổng kết công tác bầu cử khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

  
Khen thưởng tại Hội nghị
Khen thưởng tại Hội nghị
Chiều ngày 10/6, Ủy ban bầu cử huyện Nam Đông tổ chức tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Nam Đông đã thành công tốt đẹp, được triển khai đồng bộ, đảm bảo diễn ra đúng luật, đúng quy trình và thời gian quy định. Huyện Nam Đông có gần 17.000 cử tri tỷ lệ đi bỏ phiếu đạt 100% cao nhất tỉnh, đã bầu ra 2 đại biểu Quốc hội khóa XV, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 30 đại biểu HĐND cấp huyện; 184 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn, khuyết 2 đại đại biểu. Công tác bầu cử được tiến hành công khai, an toàn, tiết kiệm, dân chủ và bình đẳng, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đạt được kết quả trên, UBBC huyện đã triển khai tuyên truyền một cách tích cực và sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức của cử tri, tình hình an ninh trật tự tại các địa điểm bỏ phiếu được đảm bảo trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử. Hội nghị, đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của các đơn vị, tổ bầu cử và tinh thần trách nhiệm của cử tri trên địa bàn, đồng thời, chỉ ra một số tồn tại trong quá trình triển khai trước, trong và sau bầu cử.

Để ghi nhận kết quả đạt được, Hội nghị đã tuyên dương 15 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.           

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]