Hướng dẫn tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung

  
Ngày 11/5/2021, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Công văn số 225/VPHĐBCQG-PL về việc Hướng dẫn tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử. Nội dung Công văn gửi đến Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm!
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn Hướng dẫn tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối