Hướng dẫn số 169 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  

Ngày 22/01, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ đã ký ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối