Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (xếp theo thứ tự a,b,c...)

 

            Ông NGUYỄN VĂN AN

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1957

- Quê quán: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân chính trị, Chuyên viên cao cấp

________________________________________

            Ông LÊ VĂN ANH

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/5/1957

- Quê quán: Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, Quảng Trị

- Trình độ học vấn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông HỒ BÊ

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/7/1962

- Quê quán: Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông TRẦN THANH BÌNH

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/5/1956

- Quê quán: Phong Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Triết học, Cử nhân Toán, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông TRẦN XUÂN BÌNH

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1958

- Quê quán: Hương Sơn, Nam Đông, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông NGUYỄN VĂN CAO

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1958

- Quê quán: Thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông NGUYỄN MẬU CHI

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/4/1954

- Quê quán: Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Cơ khí, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông LÊ VĂN CHÍNH

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1960

- Quê quán: Phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Chính trị

________________________________________

Ông ĐÀO CHUẨN

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/6/1962

- Quê quán: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính Kế toán, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông NGUYỄN DUNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1960

- Quê quán: Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Y khoa, Bác sĩ chuyên khoa II Ngoại khoa, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Bà HOÀNG THỊ KIỀU DUNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1965

- Quê quán: Phường Thủy Biều, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Hóa học

________________________________________

            Ông NGUYỄN KIM DŨNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/6/1955

- Quê quán: Phường An Đông, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế Tài chính, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông PHẠM QUỐC DŨNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1957

- Quê quán: Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông PHAN TIẾN DŨNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1959

- Quê quán: Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Sử học, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông VĂN TRUNG DŨNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/7/1981

- Quê quán: Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Hành chính

________________________________________

            Ông NGUYỄN ĐÌNH ĐẤU

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1956

- Quê quán: Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Chính trị

________________________________________

Ông HOÀNG VĂN GIẢI

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1957

- Quê quán: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông BÙI THANH HÀ

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1961

- Quê quán: Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Bà PHAN THỊ THANH HÀ

- Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1959

- Quê quán: Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Sinh học, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông PHAN THANH HẢI

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1967

- Quê quán: Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Sử học, Cử nhân Trung văn

________________________________________

            Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1968

- Quê quán: Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Báo chí, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông NGUYỄN VĂN HIỀN

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1963

- Quê quán: Phường An Hoà, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Quản lý biên giới

________________________________________

            Ông PHẠM NHƯ HIỆP

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1965

- Quê quán: Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Y khoa Ngoại, Cử nhân Anh văn, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông NGÔ HÒA

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1954

- Quê quán: Quảng Phước, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Triết học, Cử nhân Toán, Cao cấp Chính trị

________________________________________

Ông PHẠM VĂN HÙNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1958

- Quê quán: Vinh Phú, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế Chính trị, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Bà ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/5/1965

- Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Lịch sử, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông HOÀNG THẾ HY

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/8/1957

- Quê quán: Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị

________________________________________

            Ông LÊ TRƯỜNG LƯU

- Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1963

- Quê quán: Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông TRƯƠNG CÔNG NAM

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1961

- Quê quán: Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Hóa học, Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, CN Chính trị

________________________________________

            Bà TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

- Ngày, tháng, năm sinh: 11/5/1974

- Quê quán: Hương Xuân,  Hương Trà, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Ngữ văn, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông TRẦN ĐÌNH PHÒNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/4/1959

- Quê quán: Quảng An, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Đại học Quân sự, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông LÊ PHÙNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1957

- Quê quán: Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Sáng tác Âm nhạc

________________________________________

Ông TRẦN PHÙNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1958

- Quê quán: Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Thượng tọa THÍCH HUỆ PHƯỚC

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/08/1957

- Quê quán: Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cao đẳng Phật học

________________________________________

            Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1970

- Quê quán: Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Toán, Kỹ sư Xây dựng, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông PHAN VĂN QUANG

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1959

- Quê quán: Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông NGUYỄN VĨNH SINH

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1950

- Quê quán: Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Đại học Quân sự, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông NGUYỄN THANH SƠN

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/5/1965

- Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Toán, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông HUỲNH NGỌC SƠN

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/8/1959

- Quê quán: Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân chính trị

________________________________________

            Bà NGUYỄN THỊ SỬU

- Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1973

- Quê quán: A Ngo, A Lưới, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Ngữ văn, Cao cấp Chính trị

________________________________________

Ông NGUYỄN NGỌC THIỆN

- Ngày sinh: 27/3/1959

- Quê quán: Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Anh văn, Cử nhân chính trị, QLNN Cao trung cấp

________________________________________

            Ông NGUYỄN XUÂN THIỀU

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1956

- Quê quán: Vinh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Kỹ sư Lâm nghiệp, Cử nhân Tài chính Kế toán, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông PHAN NGỌC THỌ

- Ngày, tháng, năm sinh: 18/6/1963

- Quê quán: Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ khai thác dầu khí, Cao cấp Chính trị

________________________________________

            Ông HOÀNG TRỌNG THUẬN

- Ngày, tháng, năm sinh: 26/6/1959

- Quê quán: Thuỷ Biều, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Toán, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Bà PHẠM THỊ BÍCH THỦY

- Ngày sinh: 25/4/1962

- Quê quán: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ ngữ văn, Cao đẳng Kinh tế - Lao động và Xã hội, Cử nhân chính trị, Chuyên viên cao cấp

________________________________________

            Ông NGUYỄN NAM TIẾN

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1964

- Quê quán: Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Triết học, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông LÊ VĂN TRỪ

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1958

- Quê quán: A Đớt, A Lưới, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông NGUYỄN QUANG TUẤN

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1972

- Quê quán: Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị

________________________________________

Ông PHAN CÔNG TUYÊN

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/7/1954

- Quê quán: Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Triết học, Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông TRẦN DUY TUYẾN

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/7/1959

- Quê quán: Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông HỒ ĐĂNG VANG

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1957

- Quê quán: Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị

________________________________________

            Ông TRẦN QUANG VINH

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/10/1957

- Quê quán: Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

- Trình độ học vấn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân Chính trị

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác