Đại biểu quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV (xếp theo thứ tự a,b,c...)

  

1. Bùi Đức Hạnh

2. Phạm Như Hiệp

3. Nguyễn Hội

4. Đặng Ngọc Nghĩa

5. Nguyễn Chí Tài (Phó Trưởng đoàn)

6. Nguyễn Ngọc Thiện

7. Phan Ngọc Thọ (Trưởng đoàn)

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác