Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên khoá XII

  

1. Nguyễn Ngọc Thiện - Trưởng đoàn

2. Đồng Hữu Mạo - Phó Trưởng đoàn

3. Phan Xuân Dũng

4. Nguyễn Thị Thu Hồng

5. Thích Chơn Thiện

6. Nguyễn Thanh Toàn

7. Nguyễn Văn Toàn

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác