Công văn số 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử

  
Ngày 08/5/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Công văn số 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG về việc về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm!

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối