Công văn số 221/VPHĐBCQG-PL của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong công tác bầu cử

  
Ngày 11/5/2021, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã có Công văn số 221/VPHĐBCQG-PL về việc hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong công tác bầu cử. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm!

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 221/VPHĐBCQG-PL của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong công tác bầu cử (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối