Công văn số 214/VPHĐBCQG-TT về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

  
Ngày 08/5/2021, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản số 214/VPHĐBCQG-TT về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm!
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 214/VPHĐBCQG-TT về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối