Công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  

Sáng 29/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết 79/NQ-UBND về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026:
 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác