Quy hoạch tỉnh là tiền đề để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

  
Cập nhật:09/10/2023 7:29:58 CH
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
(CTTĐT) - Chiều ngày 9/10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh). Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đề nghị các thành viên dự họp  xem xét cho ý kiến về tính hợp lý và phù hợp với quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch.Việc tích hợp các nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đưa vào nội dung Quy hoạch tỉnh; phương án phát triển các ngành, lĩnh vực và tổ chức không gian phát triển đã phù hợp và có tính đột phá để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; là trung tâm của vùng và cả nước về văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ theo mục tiêu mà Nghị quyết 54/NQ-TW của Bộ Chính trị đã đề ra; cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo thẩm định do cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chuẩn bị và gửi xin ý kiến tại phiên họp này.

Tại báo cáo tóm tắt ý kiến của cơ quan thường trực hội đồng thẩm định cho thấy, hội đồng thẩm định đánh giá  cao Quy hoạch tỉnh.

Theo đó, tên, thời kỳ quy hoạch cơ bản phù hợp với nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 15/5/2020; nội dung quy hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu đã xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng; thành phần, số lượng, tiêu chuẩn và quy cách hồ sơ quy hoạch đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu quy định theo Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Tại Hội nghị

Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến của chuyên gia phản biện quy hoạch, bản đồ và cơ sở dữ liệu. Nội dung  góp ý liên quan đến việc phân tích, đánh giá bổ sung hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hiệu quả kinh tế - xã hội của các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn; tính liên kết vùng; làm rõ rà soát, bổ sung một số điểm mạnh, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội…

Liên quan đến công tác tổ chức lập quy hoạch, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, Quy hoạch tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt, là quy hoạch có tính chất bản lề, sau khi quy hoạch được phê duyệt sẽ tạo ra khung pháp lý cao nhất, hành lang vững chắc cho sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của tỉnh; là cơ sở, tiền đề để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới; từng bước giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, tỉnh đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển của Quy hoạch tổng thể Quốc gia; các quy hoạch ngành Quốc gia, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt là Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để lập quy hoạch đảm bảo việc tích hợp các quy hoạch có liên quan.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cám ơn các ý kiến tham gia góp ý tâm huyết, sâu sắc của các thành viên hội đồng thẩm định và các chuyên gia phản biện; các ý kiến đóng góp đều phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và thể hiện sự quan tâm đặc biệt, mong muốn và kỳ vọng đối với việc phát triển của tỉnh. Đồng thời, thông tin về những định hướng để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; mô hình đô thị trong tương lai; một số chỉ tiêu đạt được hiện nay và lộ trình phát triển, phấn đấu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, để sớm đạt mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đã tập trung xây dựng các chương trình, đề án, ưu tiên đầu tư cho mạng lưới hạ tầng quy mô lớn (cảng hàng không, cảng biển Chân Mây, đường ven biển,…) mang tính liên huyện, liên tỉnh, kết nối các hành lang kinh tế, mạng lưới giao thông vùng, khu vực, quốc tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển hệ thống đô thị di sản kết hợp đô thị hiện đại, thông minh để xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát huy lợi thế đô thị ven biển; gắn với vị thế 4 trung tâm của vùng và cả nước.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị UBND tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh;  xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình cụ thể toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy viên phản biện; ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định tại hội nghị này để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh (bao gồm cả nội dung đánh giá môi trường chiến lược) theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương lưu ý, tỉnh bổ sung làm rõ việc triển khai, phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xây dựng nội dung đưa vào quy hoạch; việc tích hợp nội dung đề xuất vào quy hoạch và việc xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; làm rõ việc triển khai đồng thời giữa quá trình lập quy hoạch và lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch.... “Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Tỉnh cần hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để trình phê duyệt”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]